Машинен парк

Фирмата е с може би с най – разнообразния машинен парк, предназначен за
поръчково производство на мебели, врати и дограма.

Наред със стандартните машини – фрези, разкройващи и други, разполага с
CNC фреза с огромни възможности в четириизмерна обработка на детайли.

В резултат производственият капацитет е увеличен почти три пъти,
технологичното време е скъсено и на клиента се предлагат възможно
най-съвременните решения и технологии.