Производствена база

Производствената база на „ХОЛЦ ТЕХ ГРУП” ООД се намира
в южна промишлена зона на гр. Пловдив.

Предприятието е изградено върху площ от 2 000 кв.м застроена площ.

Производствен цех
вътрешен работен офис, склад за обков на изделията, съвременна бояджийска камера,
котелно – компресорно помещение и основна работна зона.
Цеха е изграден съгласно европейските изисквания
за безопасни условия на труд и пожарозащита.

Притежава всички необходими документи от институциите
за въвеждане в експлоатация и работа.